[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Pressen hev de store overskrifter frem, da det for kort tid siden viste sig, at der muligvis var asbest på kongeskibet Dannebrog. Nu er skibet blevet gennemgået minutiøst, og undersøgelsen viser, at der er rester af asbest i skibet.

Imidlertid er koncentrationerne uhyre lave. Man kunne nemlig kun måle asbest i luften ét sted på skibet, og her var indholdet af asbestfibre mere end 100 gange lavere end den fastsatte grænseværdi.

Teknikerne gennemgik forseglingen på hele skibet, og enkelte steder var den ikke tilfredsstillende. Det vil nu blive lavet, hvorefter Arbejdstilsynet giver grønt lys for, at Dannebrog kan vende tilbage til normal drift. Reparationerne får ikke indflydelse på kongeskibets sommertogt.

Klik ind på www.forsvarskanalen.dk - i dagens sene udsendelse forklarer Henrik Andersen, stabschef ved Søværnets Operative Kommando, mere om den undersøgelse, Dannebrog har været igennem.