[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hvad råber vi så nu?
Hvorfor en helt ny rekrutteringsstrategi – fejlede den gamle da noget? Her er svaret både ja og nej. Før i tiden reklamerede vi udelukkende for en specifik uddannelse – vi råbte: "Kom og bliv officer, pilot, tekniker eller gast på et af søværnets skibe!". Uddannelserne konkurrerede rent faktisk med hinanden, hvis ikke om kunderne, så om opmærksomheden og økonomien. Den nye strategi samler hele uddannelsesudbudet og giver de unge informationer i tre faser.

1. Bred eksponering
2. Mellem eksponering
3. Dialog og personlig kontakt

Fra bred eksponering til direkte dialog
I første fase – den brede eksponering – reklameres der via tv, biografer, radio, aviser og via en bred anvendelse af internetbannere. Formålet er alene at gøre opmærksom på, at Forsvaret eksisterer, og at vi er et kvalificeret og attraktivt uddannelsessted. Her er vi generaliserende – lidt overfladiske – fordi det udelukkende gælder om at blive set og vække interessen.

I anden fase – mellemeksponeringen – hælder vi mere substans på. Der anvendes blandt andet annoncer, radioreklamer og internetbannere, der er mere fokuserede, og som både understøtter det generelle budskab og for eksempel vækker interessen for et af værnene, elitekorpsene eller lignende.

I tredje fase er detaljeringsgraden steget markant, og den personlige kontakt til en af vejlederne ved rekrutteringen er skabt. Den ”Røde Bog” er måske blevet bestilt, og den unge er efterfølgende klar til at sende en ansøgning om optagelse på en uddannelse.

Få de unge igennem tragten
De tre nævnte faser kan ses som en tragt. Først gælder det om at få de interesserede ind i tragten, dernæst at få dem ned igennem tragten ved at give informationer, være relevant og nærværende, for så til sidst at få en ansøger til at komme ud igennem tragten, når der søges en uddannelse. Jo længere ned i tragten man kommer, jo mere specifik bliver kommunikationen om uddannelserne.

Rekruttering ikke lig med bred eksponering
Når vi forsøger at råbe de unge op på de brede flader, så gør vi det for at brande Forsvaret som et uddannelsessted, altså blive synlig blandt de mange andre tilbud. Men kommunikation på den brede front er kun en delmængde i den samlede indsats. Mange ansatte i Forsvaret lægger mærke til den brede indsats og vil gerne have, at deres job, tjenestested eller uddannelse også bliver set i tv og i biografen, for generelt mangler der jo mange folk over hele linjen.

”Så gør dog noget, rekruttér nye folk”, er oftest den kommentar vi får. Her skal man dog tænke på, at vi ikke udelukkende rekrutterer nye folk på de brede flader, det sker i hele processen på vej igennem tragten. Hvornår den enkelte ’fanges’ i processen afhænger af, hvor forhåndsinteresseret personen er.

Soldater og materiel ’afslutter handlen’
Når vi rekrutterer, så sker det både ved hjælp af bred kommunikation og personlig kontakt i form af soldaterne og deres materiel ved for eksempel åbent husarrangementer. Ofte er det personlige fremmøde den sidste brik, der skal til, for at beslutningen om at søge tages.

Det faktum, at unge beslutter sig på forskellige tidspunkter i tragtprocessen, er en viden, som vi aktivt bruger i kommunikationen. Så det er ikke kun på den brede flade, nye folk kommer til, det er også på dialogniveauet og via den personlige kontakt, vi vinder de sidste ind.

Bedre kommunikation i tragten
Efter at have erkendt, at de unge kræver god information om Forsvaret, så har vi hen over sommeren forbedret flere af de værktøjer, der netop befinder sig længere nede i tragten.

Bogen, der beskriver alle uddannelsesmulighederne i Forsvaret, er blevet opdateret, og den nye version kan fås fra august. En helt ny FVR-hjemmeside på adressen forsvaretsuddannelser.dk er også taget i brug her midt i juli måned. Den er målrettet designet til at understøtte den nye strategi, hvor de unge skal kunne finde alle de informationer, de har behov for. Hjemmesiden skulle gerne få endnu flere unge helt igennem tragten.

Selvom Forsvarets Rekruttering er knudepunkt for strategier, udtryk og den brede kommunikation har de brug for at alle i Forsvaret hjælper til med lokale tiltag, såsom åbent hus og lignende.