[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

E-mails fra kæresten eller forældrene betyder meget for søværnets ansatte, når de i ugevis befinder sig på havet. Før blev alle emails fra et skib blot sendt én gang om dagen - om aftenen. Det var et irritatitionsmoment for søfolkene, at kommunikationen med hjemmet var så omstændelig. Nu kan søfolkene selv bestemme, hvornår de vil sende mails til de kære derhjemme.

Mere velfærd i søværnet
Søværnet håber, at bedre forhold om bord på skibene kan få ansatte, der overvejer at tage sin afsked til at blive. Personelmangel plager nemlig i øjeblikket søværnet.

Omkring 15 af søværnets skibe har fået internetadgang. Nu er det Hvidbjørnen, der for står for tur. Næste gang Hvidbjørnen kommer til en havn, hvor IT-folkene kan komme om bord, går de i gang med at opgradere skibets internet.