[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Antallet af registrerede olieudslip i danske farvande steg med 52 fra 2005 til 2006. Stigningen svaret til 12 procent og bringer det samlede antal olieobservationer hos Søværnets Operative Kommando op på 476. Men tallet er ikke nødvendigvis udtryk for, at der udledes mere olie i danske farvande. Det skriver Søværnets Operative Kommando i sin årsrapport om havmiljøet. Stigningen i registrerede udslip kan også skyldes, at overvågningen er blevet bedre i løbet af året.

Den forbedrede overvågning skyldes blandt andet et dansk-svensk samarbejde om indkøb af satellitbilleder og søværnets ’Stop olien’ kampagne, der i 2006 fik mere end 4400 lystsejlere til at melde sig som havmiljøvogtere. Antallet er siden steget til mere end 5000. Den øgede overvågning kan betyde, at udslip som tidligere fordampede inden de blev opdaget, nu anmeldes.

Stigningen i antallet af olieobservationer kan dog også hænge sammen med, at skibstrafikken igennem danske farvande er stigende. Blandt andet som en følge af stigende udskibning af olie fra Primorsk i Rusland.

Læs Søværnets Operative Kommandos pressemeddelelse om årsrapporten. 

Læs årsrapporten om havmiljøet for 2006.