[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Partierne på Christiansborg indgik i går et bredt forlig om redningsberedskabet. Kun Enhedslisten og SF står uden for forliget, der særligt styrker det kommunale beredskab på en lang række områder.

Forliget betyder blandt andet, at en række af beredskabets uddannelses- og kursustilbud flyttes til hjemmeværnets og forsvarets uddannelsescentre, mens andre uddannelser flyttes samme. Også redningsberedskabets støttestruktur skal være en del af de centrale tjenester, som Forsvaret har oprettet siden 2005. De besparelser der opnås ved sammenlægningerne betyder sammen med en forøgelse af bevillingerne på 6 procent, at beredskabet styrkes med 55- 60 millioner kr. om året frem til år 2010.

Andre punkter i forligt er, at der oprettes en hjemmeside, hvor befolkningen kan hente information i krisesituationer, at der sættes mere fokus på de frivillige i beredskabet, og at der afsættes flere ressourcer til krisestyringsøvelser og øvelser i fuld skala. Også uddannelsen af indsatsledere i beredskabet styrkes. Uddannelsen udvides fra tre til syv uger.

Læs hele forligsteksten på forsvarsministeriets hjemmeside.