[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

 - Vi har i dag udsendt ca. 10.000 breve af de i alt ca. 20.000 breve som skal udsendes, fortæller sektionschef, socialrådgiver Tinne Kjær fra Forsvarsakademiet.

Socialsektionen, der har haft ansvaret for modtagelse af opkald på telefon 39151300, har udarbejdet en opgørelse på baggrund af de henvendelser, der er modtaget.

Der er i alt modtaget 58 henvendelser i løbet af de 2 uger, hvoraf 47er henvist til samtale med en psykolog. Nogle ønskede blot at sige tak for henvendelsen og ville lige fortælle, at de havde det godt efter udsendelsen. Andre ønskede ikke yderligere tiltag efter en kortere samtale med den modtagende socialrådgiver.

Langt de fleste, der har henvendt sig, har udtrykt stor tilfredshed med at have modtaget brevet. Og sektionschefen mener, at mange nok ikke have henvendt sig, hvis ikke de havde fået denne påmindelse om Forsvarets støttetilbud.

- Jeg mener samtidig, at det har haft en god effekt, at det har været socialrådgiverne, der har modtaget opkaldene. Socialrådgiverne har fra deres daglige arbejde et stort kendskab til Forsvarets udsendelser til missionsområder og har dermed god indsigt i de problemer og vanskeligheder, der kan opstå, siger sektionschef Tinne Kjær.

Chefpsykolog Vibeke Schmidt fra Forsvarsakademiet udtrykker stor tilfredshed med antallet af henvendelser.

- Det er overordentlig glædeligt, at en så forholdsvis lille indsats, har så stor effekt. Vi håber, at de næste uger vil vise samme positive resultat, siger Vibeke Scmidt.

Brevkampagnen fortsætter igennem hele marts måned. Ved udgangen af marts skulle alle tidligere udsendte danske soldater siden 1992 gerne have modtaget et brev fra Forsvaret om støttetilbudene.

Læs mere om Forsvarets krisevagttelefon