[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I oktober oprettede en række kyststater fra det nordatlantiske område et nyt samarbejdsorgan, North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF). Ved oprettelsen blev Danmark valgt til organets første formandsland.

NACGF får til opgave at fremme samarbejdet imellem medlemsstaterne på de traditionelle kystvagtområder som bekæmpelse af narko- og menneskesmugling, fiskerikontrol, havmiljø og søredning.

Ved NACGFs etablering, blev Danmark valgt som organisationens første formandsland. Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, skal bestride opgaven som formand på Danmarks vegne.

Læs mere om NACGF.