[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 21. november anerkendte NATO’s Generalsekretær, Jaap de Hoff Scheffer, det dansk ledede Peace Support Operations Tranining Centre i Sarajevo som et såkaldt ’NATO Partnership for Peace Training and Education Centre’.

Anerkendelsen er den succesfulde afslutning på en længere godkendelsesproces, hvor NATO har evalueret opfyldelsesgraden af en række krav til undervisningsindhold, lærerkræfter mv.

- Det er selvfølgelig et vigtigt skulderklap til os, men med anerkendelsen er det også håbet, at centeret bliver en vigtig brik for hele det vestlige Balkan i forbindelse med uddannelse af stabsofficerer i NATO-procedurer og fredsstøttende operationer, fortæller den danske chef, brigadegeneral Michael Lollesgaard,         

Begivenheden har fået god mediedækning i Bosnien-Herzegovina, og torsdag den 29. november understregede forsvarsminister Cikotic i en national tv-udsendelse, at anerkendelsen var et vigtigt element til støtte for det bosniske forsvars fortsatte positive transformation.