[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Som stort set alt andet i den irakiske hær er også det system, der skal sørge for logistik til enhederne helt nyt. Faktisk så nyt, at det er de færreste officerer i divisioner, brigader og bataljoner, der overhovedet kender til det nye logistiske system. Men det er naturligvis vigtigt, at alle kender systemet og ved, hvordan de skal bestille forsyninger, eller hvad de skal gøre, hvis et køretøj bryder sammen og skal repareres. Derfor arbejder et multinationalt træningsteam med en dansk flotilleadmiral på at øge irakernes kendskab til det logistiske koncept. Det vigtigste middel til det, kaldes ROC drills (Rehearsal of Concept).

- ROC drills er stabsøvelser. Men det er også undervisning og en mulighed for at mødes med irakerne, forklarer flotilleadmiral Niels Friis, der er næstkommanderende i Coalition Military Assistance Training Team og initiativtager til øvelserne.

Centralt findes øvelserne indtil videre kun på logistikområdet, selv om andre sektorer i hæren efter Niels Friis’ vurdering også kunne have glæde af den type øvelser. Ved at sikre en centraliseret tilgang, er der en rimelig garanti for, at systemet virker efter hensigten, men det forhindrer ikke lokale intiativer, forklarer Niels Friis. I øjeblikket består den irakiske hær af 140.000 mand.

Rejsende eksperter
Niels Friis fik ideen til ROC drills under en stor logistik konference i februar, efter at han i begyndelsen af året overtog posten som næstkommanderende for den multinationale træningsenhed, der støtter de irakiske myndigheders opbygning af et nyt forsvar.

- Da jeg kom herned lå der et færdigt koncept for, hvordan den logistiske del af den irakiske hær skal indrettes. Men der var ikke en overordnet plan for indførelse af konceptet, ligesom der ikke var nogen detaljeret plan for, hvordan man kunne udbrede kendskabet til logistiske procedurer i de irakiske enheder. Derfor fik jeg ideen til, at vi skulle etablere et team af eksperter, der kunne tage rundt og udbrede kendskabet til konceptet, siger Niels Friis.

Den første ROC drill fandt sted i An Numaniyah i det sydlige Irak slutningen af marts. Øvelsen fokuserede i særlig grad på transport af enheder og materiel, ammunition, forsyningstjeneste og vedligeholdelse. Det er planen, at øvelserne fremover skal finde sted kvartalsvis ved de fem regionale forsyningscentrer og ude ved de operative enheder.

Ud over stabsøvelserne arbejder Coalition Military Assistance Training Team også på den mere materielle side af det nye logistiske koncept, blandt andet ved at organisere logistiske enheder på de 70 irakiske kaserner. Herudover vejleder koalitionen blandt mange andre ting om opbygningen af en forsyningstjeneste med 23 centrer til distribution af fødevarer.

Et irakisk system
Det logistiske system i den nye irakiske hær er inspireret af vestlige systemer. I den gamle irakiske hær var der nemlig slet ikke nogen egentlig forsyningstjeneste. Her var det op til de enkelte enheder selv at sørge for mad til soldaterne. Men Niels Friis understreger, at selv om det nye system er vestligt inspireret, så er det et system, som irakerne har valgt, og som er tilpasset deres samfund. Som udgangspunkt skal de vestlige eksperter kun rådgive og vejlede.

- Der er imidlertid flere områder, hvor vi prøver at dreje irakerne. De ønsker eksempelvis, at alle i hæren, selv kokkene, skal have en militær uddannelse. Vi prøver at overbevise dem om det modsatte. Men vi gør det, fordi vi mener, at det er bedst og mest økonomisk for irakerne, understreger Niels Friis.