[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

"Den libanesiske flåde har hidtil været underprioriteret, og har idag ikke kapacitet og træning til at overvåge farvandet omkring Libanon 24-7, så vi hjælper dem til at nå et tilfredsstillende niveau," siger kaptajnløjtnant Jannick Andersen, der er chef på Viben, der i øjeblikket patruljerer Libanons kyst.

På langt sigt er det tanken, at libaneserne skal kunne håndhæve suveræniteten over eget farvand og sørge for, at der ikke kan blive smuglet våben ind til landets mange militsgrupper. En opgave som FN styrken, Danmark er en del af, løser for dem.

Ti nye patruljebåde
Indtil videre har de danske flådefartøjer deltaget i to 10 dages øvelser med libaneserne, hvor de er blevet trænet i haveri, bording og søredning.

Libaneserne modtog i starten af januar ti nye hurtiggående patruljebåde fra De Arabiske Emirater, og det løser  en del af deres problemer, men deres flåde er stadig hverken uddannet eller udrustet til at kunne operere i alt slags vejr.

Læs mere på SOK's hjemmeside