[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Det er ikke propaganda. Det er informationsvirksomhed, siger Lone Træholt, oberstløjtnant i flyvevåbnet, bestemt. Hun er udsendt til FN-missionen i Congo, MONUC.

- Vi arbejder jo efter nogle doktriner, der helt naturligt indskrænker os meget. Vi må ikke lyve og give fejlagtige oplysninger. FN skal jo være en troværdig institution, forklarer Lone Træholt.


Lone Træholt i Congo.

Uvejr i øst
Lige nu er FN-missionens store hovedpine, at oprørslederen Laurent N’Kunda ikke vil lade sin milits indtræde i regeringshæren, FARDC. Regeringen har ellers bestræbt sig på at få integreret de mange militssoldater i den regulære congolesiske hær som et forsøg på at stabilisere landet.
Men N’Kunda vil ikke lege med. Tværtimod er det kommet til alvorlige sammenstød mellem FARDC og N’Kunda-loyalisterne, som forsøger at forankre sig i Nordkivu-provinsen østpå. Som et led i denne kamp, benytter N’kunda-loyalisterne sig flittigt af misinformation til at forstærke deres position hos befolkningen.

Krig på informationer
Det er Lones Træholts job at føre MONUCs informationsoperationer mod N’kunda.

- Fra FN’s side forsøger vi med en bevidst spredning af information. Bl.a. ønsker vi at gøre befolkningen opmærksom på, at N’Kunda nægter at deltage i integreringsprocessen ved at integrere sin milits i regeringshæren. Vi prøver at aflive rygter vha. sms-beskeder og plakater, forklarer Lone Træholt. Og vore militære observat¢rer, kaldet MILOBS, der er spredt over hele det enorme land, er en meget vigtig brik i denne informations, -indhentning og -spredning.
De er ofte den eneste mulighed for at videregive de gode budskaber, aflive de forkerte og også berette om uregelmæssigheder, der kræver handling eller indgriben.

FN-etik kontra militsmoral
Problemet er bare, at de to parter ikke spiller efter det samme sæt regler. Hvor Lone Træholt er underlagt FN’s doktriner, gælder ingen regler for N’Kunda.

- Vi ser bevidst propaganda fra hans side, og han taler usandt om egen formåen og egne mål for at nedgøre regeringens indflydelse i området. Det er mit job at aflive og imødegå dette. Vi forsøger at vende stemningen til fordel for en demokratisk Dagsorden, fortæller Lone Træholt.
Hun har god tid i dag. Hun skulle have været på helikoptertur op langs det vestlige Congo med sin forcecommander. Men turen blev aflyst, da N’Kunda-loylister kort før daggry angreb et brigadehovedkvarter for den congolesiske hær.

Verdens største FN-mission
Med over 17.000 mand, er FN-missionen i Congo, MONUC, i øjeblikket den største FN-mission i verden. Missionens formål er beskyttelse af civile, opretholde freden, underst¢tte afholdelse af frie valg og bidrage til at genskabe en stabil sikkerhedssituation i landet - om n¢dvendigt med magt.

Går det efter planen, kan FN begynde at trække sine tropper hjem i 2009-10. Men med den seneste udvikling østpå bliver processen forsinket. Det er hensigten at afholde valg i 2008, da netop afholdelsen af valg er et tydeligt tegn overfor hele befolkningen og verden på, at der sker fremskridt, og en fredelig udvikling er i gang.. Planlægning af den militære st¢tte til disse valg, som også er Lone Træholts job, k¢rer endnu på vågeblus.

Ud over en observatør ude i den østlige del af landet som er på størrelse med Vesteuropa, er Lone eneste militære dansker ved FN-mission.    

Indtil videre er 120 FN soldater omkommet på missionen.