[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det engelske flag gik ned og det danske op under overdragelsesceremonien i den fremskudte base Price ved Geresk. Den danskledede styrke – der hedder Kampgruppe Center – overtog ansvaret for sikkerheden omkring byen Geresk og nord for byen i Upper Geresk Valley. Danskerne får ud over sine egne også udenlandske enheder under sin kommando.

Forbedre sikkerheden
Den danske kampgruppes opgaver bliver endelig fastlagt de næste fjorten dage. Næstkommanderende oberstløjtnant Mads Rahbek kan dog allerede i grove træk beskrive, hvad opgaven går ud på:
– Vi skal forhindre Taleban i at få indflydelse på de lokales dagligdag i vores område.
I det seneste uger har den danske bataljon smidt Taleban ud af det meste af området. Nu sætter danskerne sig fast i kampstillinger, og hvis Taleban forsøger at trænge ind igen, skal kampgruppen angribe og tilintetgøre dem. I selve Geresk by har afghansk militær og politi ansvaret for sikkerheden. De bliver samtidig uddannet af officerer fra NATO-styrken.

Bane vej for genopbygning
Danske CIMIC-soldater (Civilt-militært samarbejde) er allerede gået i gang med at identificere hvilke genopbygningsprojekter, der er behov for i området. Bedre elforsyning står højt på de lokales ønskeliste, har CIMIC-soldaterne fundet ud af gennem samtaler med de lokale og bystyret i Geresk. Endnu er det for farligt at begynde større genopbygningsprojekter med mange civile arbejdere. De danske CIMIC-soldater kan dog selv styre mindre projekter, der er til gavn både for kampgruppen og lokalbefolkningen.
Mads Rahbek forudser, at den militære sikkerhed vil være i fokus den første tid, hvor kampgruppen kontrollerer området.
– Jo længere tid vi kan holde ro, jo større chance er der for at udviklingen kan komme til at fungere, siger Mads Rahbek.