[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

20 kilometer fra Bagdads centrum ligger Al Rustamiyah militærakademi (IMAR). Akademiet er en del af NATO Training Mission, og kort før nytår - den 28. december - var der stillet op til parade.

Anledningen var, at 207 nyuddannede irakiske sekondløjtnanter dimitterede efter at have gennemgået 12 måneders uddannelse. Der foregår en meget nøje udvælgelse af kadetter til IMAR, og sammen med en intensiv uddannelse sikrer det, at de nyuddannede officerer bliver et værdifuldt bidrag til den nye irakiske hær.

Uddannelsen ved IMAR foregår efter engelsk forbillede, og akademiet har også en engelsk chef. Danmark er imidlertid en vigtig bidragyder til akademiet. I øjeblikket er der 10 danskere ansat ved IMAR, og de bestrider stillinger på alle niveauer - fra befalingsmænd, som forestår den uddannelse i grundlæggende soldaterfærdigheder, til en dansk oberstløjtnant fra Flyvevåbnet, som er NATOs næstkommanderende ved akademiet.

De 207 nyuddannede officerer skal nu specialisere sig, hvorefter de får deres første stillinger i den nye irakiske hær.