[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det første fly fra Irak med danske soldater landede onsdag eftermiddag i Karup.

Her steg 70 danske soldater og 50 fra Litauen af flyet, der fortsatte til Kastrup, hvor 40 danske soldater nåede deres bestemmelsessted.

Både i Karup og i Kastrup blev soldaterne mødt af deres pårørende, og soldaterne er nu hjemme hos familierne, indtil der afholdes hjemkomstarrangementer på de forskellige tjenestesteder i slutningen af august.

De resterende danske soldater, der for hovedpartens vedkommende er i Kuwait, kommer hjem som planlagt i løbet af et par uger.