[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ph.d.-afhandlingen ”Den Globale Soldat. Identitetsdannelse og identitetsledelse i multinationale militære organisationer” blev til som et samarbejde mellem Forsvarsakademiet, ved Institut for Ledelse og Organisation (ILO), og Copenhagen Business School. Afhandlingen er vejledt af professor Anne-Marie Søderberg, Copenhagen Business School.

På grundlag af interviews og observationer blev det undersøgt, hvordan militære ledere i  tre multinationale stabsenheder arbejdede med opbygningen af en fælles identitet.

Der spørges til, om militære ledere er nødt til at redefinere den måde, de har været vant til at opbygge fælles identitet og sammenhæng i enheder. Den strategi, som lederne har med sig ’hjemmefra’ bliver kraftigt udfordret i de multinationale militære organisationer. Lederne oplever en spænding mellem idealet om at opbygge en korpsånd baseret på konformitet og værdifællesskab og den virkelighed, som fordrer større rummelighed og et langt bredere repertoire af teknikker.

Udfordrer kendte dyder
Afhandlingen problematiserer tillige idealet om skabelsen af den globale soldat: For det første betones, at den globale soldat er en ganske foranderlig, tvetydig og modsætningsfyldt figur, og at denne tvetydighed udfordrer nogle af de dyder, der traditionelt har knyttet sig til det at være soldat, herunder beslutsomhed, loyalitet og følgeskab. For det andet understreges det, at ledelsesopgaven, der handler om kultiveringen af den globale soldat, ikke nødvendigvis kan løses på samme måde som kultiveringen af den nationale soldat og derfor stiller krav om, at lederne udvikler deres forståelse af, hvad identitet er, og hvordan identitet formes.

Merete Wedell-Wedellsborg er cand. psych., Ph.d. og har arbejdet på Forsvarsakademiet siden 1994. Efter hun forlod ILO i 2007, har hun arbejdet som chefkonsulent hos Right Management og arbejder nu som HR-chefkonsulent hos Danske Bank, Koncern HR, hvor hun beskæftiger sig med executive coaching, organisations- og ledelsesudvikling.

Afhandlingen kan hentes ned under publikationer