[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

33 gange i løbet af september og hele 56 gange i løbet af august. Så mange gange modtog Søværnets Operative Kommando meldinger om observationer af olie i danske farvande. Meldingerne kom fra satellitbilleder, fra søværnets egne skibe, fra miljøfly og fra boreplatformene i Nordsøen. Eller fra borgere eller lystsejlede, som havde set olie.

Alle sager behandles
Søværnets Operative Kommando behandler alle anmelder med det udgangspunkt, at der er tale om en forurening. Derfor undersøger søværnet alle anmeldelserne nærmere ved at sende fly eller skibe til det område, hvor olie er set. Søværnets Operative Kommando laver også beregninger på, hvor olie bevæger sig hen. Og kigger på, om der er skibe i området, som kan være skyld i forureningen.
I mange tilfælde viser undersøgelserne imidlertid ikke tegn på olieforurening. Det kan skyldes, at der slet ikke var tale om olieforurening. Det som anmelderne troede var olie, kan være pollen, alger, tang, fiskeaffald eller strømskel i vandet.
- Indimellem bruger vi mange ressourcer på noget, der viser ikke at være noget. Vi sidder ingen observationer overhøring, fastslår orlogskaptajn H.C. Iversen fra Søværnets Operative Kommando. 

Olie fordamper
Når Søværnet ikke finder tegn på olieforurening kan det også skyldes, at den olie, der har været i vandet, er fordampet mellem den første observation og den nærmere undersøgelse. Det er ofte tilfældet, når vandet er forurenet med såkaldt let gasolie. Det er den type olie, som i døgnrapporterne betegnes som ’ikke bekæmpbar´. Det dækker over, at olien ikke kan samles op, og at de kemikalier, der kan opløse den, forurener mere end olien. Desuden fordamper olien hurtigt.