[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I 2007 har foreløbigt 420 kvinder meldt sig som værnepligtige under Forsvarets faner. Det er mere end dobbelt så mange kvinder som på det tilsvarende tidspunkt sidste år, hvor 200 havde meldt sig.

Chefen for Forsvarets Rekruttering, kommandørkaptajn Alan Damm, mener at hovedårsagen til de stigende tal skal findes i Forsvarets dag. Siden forsvarsforliget har Forsvaret nemlig haft mulighed for at henvende sig direkte til kvinderne.

- Det er rart at se så mange kvinder melde sig. Tallene viser hvilken effekt det har, at vi kan invitere kvinderne til Forsvarets dag. Nu har vi mulighed for at få de unge kvinder i tale. Det er utrolig positivt at vores øgede fokus på kvinder i det danske forsvar bærer frugt, siger Alan Damm.

Erfaringer fra 2006 viser at ligeså mange kvinder som mænd, tegner kontrakt med Forsvaret efter værnepligtsperioden. Det ser altså ud til at op imod ti procent af Forsvaret fremover består af kvinder. Alan Damm maner dog også til besindighed:

- I rusen over de gode tal, skal vi huske på at de nye tendenser også kræver en øget opmærksomhed på kvinders vilkår i Forsvaret. Vi har blandt andet erfaring for, at de hårde fysiske krav kan komme som en overraskelse. På den ene side skal vi blive bedre til at informere, og på den anden side skal vilkårene under værnepligten forbedres.

I Forsvarets Rekruttering er der netop nu fokus på at forbedre informationen om de fysiske krav. På Forsvarets Dag kan de fremtidige værnepligtige også iføre sig en fuldt pakket rygsæk og få en konkret forsmag på hvilke krav, der stilles til fysikken.

Under selve uddannelsen i hæren er der desuden oprettet en mentorordning, hvor de værnepligtige kvinder kan spørge mere erfarne kvindelige soldater til råds om uddannelse og tjeneste.