[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret vil have de bedste unge i hele befolkningen. Derfor skal der gøres en indsats for også at få de unge med anden etnisk baggrund end dansk til at se mulighederne i en karriere i Forsvaret.
Der er kun 185 fastansatte nydanskere i Forsvaret. Det skal der gøres noget ved, og derfor deltager Forsvaret nu i et tværministerielt projekt igangsat af Personalestyrelsen.

Særligt svært med nydanskere
Mindre end en procent af de fastansatte i Forsvaret har en anden etnisk oprindelse end dansk. Det er et problem af flere grunde.
Regeringens mål er, at alle statens arbejdspladser skal ansætte så mange nydanskere, at de udgør fire procent af de ansatte. Forsvaret har fået lavet en særlig aftale. Målet er at komme op på 3,8 procent i 2013.
Forsvaret arbejder med nogle særlige problemstillinger, som gør det ekstra svært at rekruttere nydanskere.
Berit Christensen fra Forsvarets Personeltjeneste fortæller, at et særligt problem er, at nogle unge kommer med en baggrund fra et land, hvor Forsvaret har høj status og derfor anses for at være alt for svært at få en karriere indenfor. Andre har den lige modsatte holdning.

Møde i morgen
Onsdag d. 8. februar kommer afdelingschef i Forsvarets Personeltjeneste, kommandør Annemette Ruth, til møde i Personalestyrelsen. Personalestyrelsen har fået godt 1 million kroner til et tværministerielt samarbejde, som skal hjælpe de deltagende institutioner med at få bedre mangfoldighed og integration inkorporeret bedst muligt i hverdagen.
Forsvaret deltager i projektet sammen med Integrations-, Undervisnings- og Justitsministeriet v. Rigspolitiet. Projektet omfatter blandt andet et forskningsprojekt, et talentprogram og særlige rekrutteringsinitiativer.