[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Han har været ansat i Forsvaret i 50 år og i går blev det fejret med en jubilæumsfrokost. Vederlagslønnet pensionist Palle Nielsen startede sin karriere i Forsvaret som 16-årig fenrik i Søværnet. Siden har han været vidt omkring i sin karriere som søofficer.  I dag arbejder han på Det Kongelige Garnisonsbibliotek.
Hustruen Birthe M. Nielsen har fulgt Palle Nielsen igennem alle årene og var også til stede ved frokosten.

Kommandørkorset til en oberst
Men dagens festligheder startede på forsvarschefens kontor om formidagen. Her blev oberst Werner Iversen, fungerende chef for Forsvarsakademiet, dekoreret med kommandørkorset af Dannebrogsordenen for sin tro tjeneste i Forsvaret, hvor han blandt andet har været chef for 3. Jydske Brigade i Haderslev og stabschef i Danske Division.