[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danske soldater på internationale missioner lever med risikoen for at få sygdomme, som ikke findes på vores breddegrader. Derfor bliver soldaterne vaccineret mod en række sygdomme og mange steder tager de forebyggende medicin for at undgå malaria. Det giver soldaterne en høj grad af sikkerhed. Men det kan også give soldaterne mindre bivirkninger.
- De forebyggende midler kan give forbigående ubehag i form af rumlen eller mild diarre. Man kan sammenligne det med, at det heller ikke er sjovt at gå rundt med hjelm og fragmentationsvest, når det er 45 grader. Men det er den pris, man må betale, siger Niels Kristian Nielsen, der er stabsdyrlæge ved Forsvarets Sundhedstjeneste. Han mærkede selv bivirkningerne ved den forebyggende medicin, da han i maj var på besøg i Helmand.
- Jeg havde lidt rumlen og øget følsomhed i maven allerede da jeg sad i flyet derned. Jeg ikke i tvivl om, at det var på grund af den forebyggende medicin, da jeg havde taget den første tablet aftenen forinden, forklarer Niels Kristian Nielsen.

Mange lokale er smittet
Under besøget i Helmand mødte Niels Kristian Nielsen soldater, der ikke vil tage malariaforebyggende medicin, fordi de aldrig ser myg. Men risikoen for at blive smittet med malaria er til stede i Helmand.
 - Der er ikke mange oplysninger om udbredelsen af malaria i Helmand, fordi området har været meget lidt besøgt. Men der er undersøgelser fra flere af de nationer, der har soldater i Afghanistan, der dokumenterer, at den mest farlige variant af malaria (falciparum) findes i Sydafghanistan, og at en del af de lokale er smittet. Det er en alvorlig sygdom. Man kan få skader på livstid og i værste fald dø af sygdommen, siger Niels Kristian Nielsen advarende.

Godkendt til langtidsbrug
Danske soldater i Afghanistan, det øvrige Asien og i Afrika bruger midlet Malarone for at forebygge malaria. Det er kendt som et dyrt middel med forholdsvis få og milde bivirkninger.
En del soldater har dog været skeptiske over for Malarone. Først og fremmest fordi stoffet af de danske myndigheder kun er godkendt til brug i maksimalt 4 uger.
Registrering af bivirkningerne ved længere tid anvendelse tyder imidlertid klart på, at stoffet ikke giver flere bivirkninger selv ved lang tids anvendelse. Med baggrund i disse undersøgelser vil Forsvarets Sundhedstjeneste fremover tillade anvendelsen af Malarone ved udsendelser i op til tre år. En lignende holdningsændring er der hos briterne, og i USA er der nu ingen tidsbegrænsning for anvendelsen af Malarone, fortæller Niels Kristian Nielsen.
De danske soldater i Helmand skal tage malariaforebyggende medicin fra midt i marts til midt i november. I den sidste del af året er risikoen for malariasmitte forsvindende lille. De danske soldater i Irak behøver ikke tage forebyggende medicin mod malaria.