[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Jydske Dragonregiment har hjemme i Holstebro og er i dag sammenlagt af Prinsens Livregiment fra Viborg og Jydske Dragonregiment. Regimenterne blev lagt sammen 1. august 2005.
Dragonernes historie vidner om et garvet og erfarent regiment.

Har været med i alle krige tilbage siden 1675
Jydske Dragonregiments ældste stamenhed er 6. Dragonregiment. Den stammer fra det i 1670 oprettede Slesvigske nationale Rytterregiment. Regimentet har deltaget i alle vore krige lige fra 1675.
5. Dragonregiment har deltaget i alle vore krige siden 1686. Det var udlejet af Frederik d. IV til alliancen imellem Holland, England og Tyskland til krigsdeltagelse i Flanderen imod Frankrig, hvor det modtog stor hæder i slagene ved Höchstedt, Ramilliers, Oudenarde og Malplaquet.

NATO og en ny verden
Ved Danmarks tilslutning til NATO 1949 ændrede regimentet struktur. Fra at være et opklaringsregiment blev regimentet et panserregiment.
Dragonerne har traditionelt været soldater til hest, men på grund af udviklingen blev hesten i 1951 skiftet ud med panser. Samtidig betød udviklingen, bl.a. ved tilgang af kampvogne, at såvel øvelsesplads som kaserneforhold i Randers blev for trange. Det blev derfor besluttet at flytte regimentet til Holstebro.
Den 1. maj 1953 blev den første bataljon af ”De Randers Dragoner” forlagt til Holstebro.

Slagkraftig kampbataljon
Dragonernes panserbataljon er i dag en del af 1. brigade og er hærens mest slagkraftige kampbataljon. Den har bl.a. 31 Leopard 2A5 kampvogne, 20 pansrede mandskabsvogne af typen G3, egen opklarings- og panserværnskapacitet samt en velfungerende logistisk backup.
Panserbataljonens vigtigste ressource er dog de 500 professionelle konstabler, befalingsmænd og officerer, der gør panserbataljonen til en levende og dynamisk enhed i konstant udvikling for at være på forkant med en hyppigt skiftende situation.
Panserbataljonen er, som konsekvens af forsvarsforliget, under opbygning og vil forventeligt være på fuld styrke senest ultimo 2006.

Soldater fra Jydske Dragonregiment er lige nu udstationere i både Irak og Afghanistan.

Du kan læse mere om regimentet på dets egen hjemmeside.
Du kan også se et indslag fra Holsterbro på Forsvarskanalen (onsdag d. 16. maj kl. 13.30) og høre reaktioner på hændelsen i Irak.