[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

På baggrund af en artikel i dagens medier, hvor oberst Kristian Sørensen, som p.t. forretter tjeneste i Afghanistan citeres for at sige, at ”Danmark bør gå enegang og udbetale kontant erstatning til de efterladte, når civile afghanere ved uheld dør for danske kugler og granater”, finder Forsvaret grund til at anføre følgende forhold:

Ud fra en operativ vurdering kan den danske enhed have behov for at yde økonomisk vederlag – benævnt kulancemæssig godtgørelse - for at kunne opretholde kontakten til og samarbejdet med de centrale ledere i operationsområdet og dermed bevare muligheden for en effektiv opgaveløsning i området.

Et sådant sædvanemæssigt vederlag skal være i overensstemmelse med afghansk skik og vil bl.a. have til formål at imødegå eventuelle gengældelsesaktioner efter princippet om øje for øje og tand for tand og dermed imødegå en unødig risiko for de danske soldater.

Der er således ikke tale om en erstatning i ordets juridiske forstand.

Forsvarskommandoen udarbejder p.t. en direktivgivning gældende for Afghanistan. Dette forventes udsendt i nærmeste fremtid.