[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets Auditørkorps behandlede i 2006 1441 sager, hvoraf de 391 førte til strafforfølgelse. Det er et markant fald i forhold til 2005, hvor tallet var 788. Det er dog kun tallene for sager der er afgjort i 2006. Der er en del sager der er startet i 2006 og først afsluttet i 2007.

Faldet skyldes først og fremmest ny lovgvning, hvor uagtsomme eller mindre grove militære forseelser kun kan sanktioneres med diciplinarmidler. De faldende sagstal gennem de sidste år kan også ses i lyset af den kortere værnepligtstid og en bedre motivering af de værnepligtige.

På linie med tidligere år er det påvirkethed i tjenesten, ulovligt fravær og anden pligtforsømmelse der straffes. Først og fremmest er det dog overtrædelse af færdselsloven, det tegner sig for mere end halvdelen af alle forseelser.

Den oftest anvendte straf er bøde indtil 2000 kr. Der er kun idømt 6 fængselsstraffe i 2006.

Årsberetningen vil i år kun foreligge i elektronisk form, og kan findes på Forsvarets Auditørkorps hjemmeside.