[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Folketinget vedtog i fredags de forslag til ændringer af de internationale missioner i Irak og Afghanistan, som regeringen fremsatte i begyndelsen af maj. Vedtagelsen betyder, at Danmark i august nedtrapper sin indsats i Irak og sender væsentligt flere soldater til Afghanistan.

Irak
Den danske bataljon i Irak, der er på ca. 400 soldater, trækkes ud af Irak. Hjemtagningen forberedes og iværksættes delvist i juli med afslutning i løbet af august. Frem til 1. august indgår bataljonen fuldt ud i den multinationale sikringsstyrke. Fra august vil det danske hovedbidrag i Irak bestå af et helikopterbidrag med fire Fennec-helikoptere og piloter og støttepersonel, i alt 55 mand. Helikopterne skal primært løse observationsopgaver for de britiske styrker i Sydirak og løse mindre transportopgaver. Helikopterne kan også bistå FN i forbindelse med kommende valg.

Danmark opretholder sine bidrag til NATO’s træningsmission og koalitionens træningsindsats, ligesom de omkring 20 soldater, der beskytter udenrigsministeriets repræsentanter, bliver i Irak. De fem mand, der udgør Danmark bidrag ved den polsk ledede division, trækkes ud. Det samlede danske styrkebidrag i Irak vil fra august være på omkring 100 mand.

Afghanistan
Afghanistan vil fremover være Forsvarets absolut største mission. Det samlede styrkebidrag vil i sidste del af 2007 nå op på ca. 640 personer. Hovedstyrken kommer til at bestå af en selvstændig dansk bataljon, der kan løse alle opgaver fra beskyttelse af civile rådgivere fra Udenrigsministeriet til egentlige kampopgaver. Danmark styrker yderligere indsatsen i den sydlige del af Afghanistan ved at sende 45 mand til Kandahar, hvor de skal bidrage til driften af lufthavnen.

I forbindelse med styrkelsen af indsatsen i det sydlige Afghanistan reducerer Danmark sine bidrag til operationerne i den øvrige del af landet. Det danske bidrag til det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team (PRT) i Feyzabad reduceres fra ca. 40 til ca. 20 personer, mens de 6 mand ved det svensk-ledede PRT i Mazar-e-Sharif trækkes ud. Bidragene til PRT’et i Chaghcharan, der er ledet af Litauen og til ISAF-hovedkvarteret i Kabul opretholdes.

Endeligt har regeringen har fået Folketingets accept af, at Forsvaret kan sende op til 40 specialoperationssoldater og specialister til Afghanistan, hvis der opstår behov for det.