[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) er igang med at renovere boligerne i Nyboder. Der har været en del kritik af forholdene omkring renoveringen, i den forbindelse udtaler direktør for FBE Jørgen Steen Knudsen:

- Dagspressen har i den seneste tid vist stor interesse for forhold vedrørende en gennemført renovering af boligopgange i Nyboder i København. Der må ikke herske tvivl om, at FBE's varetagelse af det bygningsmæssige område i Forsvaret foregår i overensstemmelse med gældende love og regler. På den baggrund har jeg besluttet at overdrage sagen til kammeradvokaten med henblik på en vurdering af denne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør for FBE Jørgen Steen Knudsen på telefon 72 31 41 00