[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Feltpræstens opgave er at hjælpe folk hen i en position, hvor de kan hjælpe sig selv og se klarere, end de kunne før, fortæller hærprovst Ole Brehm Jensen.

At være feltpræst er ikke et job for kontornussere. Ole Brehm Jensen har været udsendt flere gange til Cypern, Bosnien og Kosovo og er netop kommet hjem fra et besøg hos feltpræsterne i Afghanistan.

- Feltpræsten følger holdet på godt og ondt. I Afghanistan har de haft tre dødsfald siden august. Min kollega dernede fortalte mig, at han forleden sad ude ved fronten sammen med de danske soldater og grillede nogle hummere, som de havde fået af amerikanerne. Sammen sang de fædrelandets vemodige sange. Sådan er en feltpræsts arbejde også. Han deler liv og hverdag med soldaterne på godt og ondt, fortæller Ole Brehm Jensen.

Feltpræstens hovedopgave er feltgudstjenesten, men rollen som Sjælesørger er også vigtig. Her har feltpræstens arbejde fællestræk med psykologernes arbejde. Forskellen er, at feltpræsten er mere bredt eksistentielt orienteret end psykologerne, som arbejder mere behandlingsorienteret.

- Psykologer forholder sig af gode grunde ikke til godt og ondt, sandhed og løgn, ret og uret. Det gør vi. Til gengæld træder psykologerne til, når situationen for den enkelte soldat er så belastende, at det er behandlingskrævende, fortæller hærprovsten.