[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En engelsk fisker blev tirsdag taget med en fangst på 148 tons torsk, fisket ulovligt ved Østgrønland. Inspektionsskibet Hvidbjørnen har indhentet beviser mod fiskeren og rederiet vil nu have sagen prøvet ved retten i Grønland.

Største bødeforlæg i nyere tid
Fiskeren er blevet tage i ulovligt torskefiskeri og har underskrevet et anklageskrift, men rederiet accepterer ikke at sagen afsluttes udenom retten.
- Rederiet vil jo forsøge at slippe udenom, selvom føreren af skibet har skrevet under på anklageskriftet, siger orlogskaptajn Alex Jensen, stabschef ved Grønlands Kommando og fortsætter:
- Vi bliver så indkaldt som vidner i retssagen og skal selvfølgelig støtte anklageren i hans sag.

Det engelske rederi har stillet en bankgaranti for det næsten to millioner kroner store bødeforlæg, fiskeren i går blev præsenteret for på Hvidbjørnen. Det største bødeforlæg i nyere tid. Bødeforlægget er et beløb svarende til værdien af den ulovlige last og den bøde, rederiet skal have for at have fisket ulovligt.

Rederiet har stillet en bankgaranti for de 1,825 millioner og Grønlands Kommando har overdraget sagen til politiet i Grønland. Der kan gå måneder før den kommer for retten.

Læs mere om inspektionen og baggrunden