[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der er disse dage skabt usikkerhed om hvorvidt danske specialoperationsstyrker i Afghanistan i 2002 var afmærket med Dannebrog på uniformen.

En amerikansk forhørsleder udtaler i dokumentarfilmen "Den Hemmelig Krig," at soldater med dansk nationalitetsafmærkning fem til seks gange overdrog tilbageholdte til amerikanerne på basen i Kandahar.

I modstrid med situationsrapporter
Forsvarets gennemgang af samtlige daglige situationsrapporter fra hele perioden, hvor det danske specialoperationsstyrkebidrag var i Afghanistan, viser, at der kun er overdraget tilbageholdte til amerikanerne i to tilfælde.

 På det grundlag må Forsvaret fuldstændigt afvise, at der har været tale om yderligere overdragelser af tilbageholdte til amerikanerne, uanset om de danske soldater i området var afmærket med Dannebrog eller ej.

 
Ingen direktiver for nationalitetsafmærkning
Hvad angår afmærkningen, foreligger der ingen skriftlige direktiver til specialoperationsstyrken i Afghanistan omkring nationalitetsafmærkning. De to chefer for specialoperationsstyrkerne erindrer ikke at have givet pålæg om at bære nationalitetsmærker eller det modsatte.


Af samtaler med nogle af de soldater, der tilbageholdt afghanere den 17. marts 2002, fremgår det, at de fleste ikke var afmærket med Dannebrog på uniformen under operationerne på daværende tidspunkt. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte bar Dannebrog. Derimod var det støttepersonel, der boede og arbejdede i lejren nationalitetsafmærket.


Forsvarskommandoen fastholder på den baggrund de hidtil afgivne oplysninger i sagen. Fungerende forsvarschef viceadmiral Tim Sloth Jørgensen udtaler i den anledning:


"Vi kan fuldstændigt afvise, at danske specialoperationsstyrker skulle have tilbageholdt flere afghanere end hidtil oplyst."