[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I øjeblikket er hæren ved at rekruttere nye folk til Tactical Air Control Party-uddannelsen (TACP). I forsvarsforliget er det fastlagt, at der skal uddannes et antal TACP-hold frem til 2009. Da man allerede har skullet bruge dem i stort omfang i Afghanistan, er man imidlertid begyndt at rekruttere allerede nu.

Et TACP-team består blandt andet af en Forward Air Controller - en soldat, der med en laserstråle markerer mål, som skal ødelægges. På den måde bliver jagerpilotens bomber guidet ind, så de rammer det rigtige mål.

Uddannelsen ligger ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstyrkeskole i Karup. Eleverne lærer håndværket i at lave "Close air support", og uddannelsen består af en række moduler. Samlet varer uddannelsen 12 måneder.

Flere kan søge
Tidligere var det kun officerer, der kunne få TACP-uddannelsen, men det er anderledes i dag. Både konstabler, befalingsmænd og officerer kan søge ind. Når man er udsendt, kører det ligesom resten af hæren, hvilket vil sige, at man efter et halvt års udsendelse typisk har tre år hjemme. Derudover er der en del internationale øvelser, som gør, at man ofte er i udlandet.

I starten havde man regnet med at rekruttere 12 nye TACP-teams, men det tal er steget – der er et stort behov for nye folk.

For at man kan komme ind på uddannelsen, skal man have gode engelskkundskaber og være godt teknisk anlagt. Optagelsesprøven indeholder bl.a. en engelsktest, som det amerikanske forsvar giver udlændinge, der skal lære at flyve jagerfly. Derefter får man en såkaldt "attitude test", hvor man skal prøve at kommunikere med en pilot, som om det var virkelighed. Derpå bliver det vurderet, hvilke af eleverne der har håndelag for det. Hvis man har det, kan man begynde på uddannelsen.

Se opslaget for uddannelsen her