[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En ny aftale betyder, at flere soldater kan blive honoreret for hyppig udsendelse. Soldater der skriver en korttidskontrakt med forsvaret, som først træder i kraft efter at de har været udsendt, får nu regnet den første udsendelsesperiode med, når forsvaret opgør de dage, der kan udløse engangsvederlag. Tidligere talte kun de dage en soldat var udsendt, efter at kontrakten var trådt i kraft. Fastansat personel af linien og personel ansat på en tidsubestemt korttidskontrakt, en såkaldt K-35 kontrakt, er fortsat omfattet af aftalen.

I den nye aftale vil personel, der er omfattet af aftalen og som inden for en treårig periode frivilligt eller beordret udsendes i 215 dage få et engangsvederlag på kr. 26.428 (niveau 2007). Ved udsendelse i 395 dage eller mere inden for en treårig periode får de udsendte yderligere et engangsvederlag på kr. 52.613 (niveau 2007). 

Aftalen er indgået mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening og Centralforeningen for Stampersonel og har virkning fra 1. februar i år.