[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Siden 2005 er mediernes interesse for Forsvarets steget markant. Det kan aflæses på antallet af sager om aktindsigt. I 2005 anmodede medierne om aktindsigt hos Forsvarskommandoen i 24 tilfælde. For de første 10 måneder af 2007 er tallet 45.

Omkring halvdelen af alle anmodningerne om aktindsigt fra journalister drejer sig om de internationale operationer. Her er det ikke mindst forhold omkring specialoperationsstyrkerne, medierne beder om indsigt i.  Andre emner, der har mediernes interesse, er Forsvarets anskaffelser af nyt materiel og forvaltningen af ressourcer. Eksempelvis hvordan og hvor meget Forsvaret støtter kongehuset og regler omkring gaver.

Brede anmodninger
Det er imidlertid ikke kun antallet af sager, der er steget. Sagerne om aktindsigt bliver også mere omfangsrige.
- Der er en stigende tendens til, at medierne ikke spørger til et bestemt papir, men beder om alle sager vedrørende et emne, forklarer orlogskaptajn Børge Bechmann Olesen. I den type sager indleder Forsvaret en dialog med journalisterne for mere præcist at finde frem til, hvad det er, der skal udleveres. I meget store sager udleverer Forsvaret i første omgang en oversigt over papirerne på sagen. Det får i nogle tilfælde journalisterne til at miste interessen. 
- I sagen om Tårnfalken bad otte journalister om alle papirer. Da vi sende dem journalen og bad dem præcisere, hvad det var for akter, de var interesserede i, var der kun en af de otte, der vendte tilbage, siger Børge Bechmann Olesen.

Flere sagsbehandlere
Stigningen i både antallet og karakteren af sager betyder, at Forsvarskommandoen netop har sat flere sagsbehandlere af til at behandle sagerne. Ud over Børge Bechmann Olesen, der arbejder fuldtids med sagerne om aktindsigt, har Forsvarskommandoen tilført området to medarbejdere, der skal behandle sager om aktindsigt ved siden af deres øvrige opgaver. For Forsvaret er sager om aktindsigt særligt belastende, fordi mange papirer kan indeholde oplysninger, som af hensyn til rigets sikkerhed eller hensynet til fremmede magter, ikke må offentliggøres. Derfor skal alle sager ikke blot findes frem fra arkiverne, men også læses igennem.

Grib knoglen
Børge Bechmann Olesen finder det helt naturligt, at medierne beder om aktindsigt, når Forsvaret har aktier i aktuelle sager. Men han peger samtid på, at journalisterne i nogle tilfælde kunne få de ønskede oplysninger hurtigere, hvis de gik andre veje.
- Vi opfordrer journalister til dialog. Grib knoglen og ring til os, inden I beder om aktindsigt. I mange tilfælde forsinker det blot journalisternes sag, at de beder om aktindsigt, siger han.