[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Stadig flere danske soldater søger hjælp hos Forsvarets krisepsykologer, når de vender hjem fra de internationale missioner i Irak og Afghanistan. I årets første fem måneder er 250 nye soldater kommet i behandling. For hele sidste år var tallet 336.

En forklaring er stigningen er, at missionerne i Irak og det sydlige Afghanistan er væsentligt hårdere end de missioner danske soldater tidligere har deltaget.

Men årsagen til det øgede antal henvendelser til forsvaret psykologer skyldes også, at Forsvaret mere offensivt end tidligere gør hjemvendte soldater opmærksomme på muligheden for at få psykologisk hjælp.
- Alle de kommer hjem fra Irak og Afghanistan kommer til en individuel samtale med en psykolog. Tidligere orienterede man blot om muligheden, forklarer Vibeke Schmidt, der er chefpsykolog ved Institut for Militær Psykologi på Forsvarsakademiet.

Stigningen i antallet af henvendelser hænger også sammen med, at Forsvaret i februar og marts sendte mere end 20.000 breve med tilbud om psykologis krisehjælp til alle de danske soldater, der har været udsendt på Balkan, i Irak og i Afghanistan siden 1992.  Mellem 165 og 170 nuværende eller tidligere soldater har efter undersøgelsen fået tilbud om hjælp, fortæller Vibeke Schmidt.