[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

NATO har siden søndag d. 3. juli eksamineret det danske flyvevåbens evne til at sende de danske F-16 jagerfly ud i verden for at støtte den fredsbevarende og til tider fredsskabende situation, der stadig er højaktuel.

Øvelsen sluttede i går onsdag, men først fredag vil der foreligge et foreløbigt resultat, som pressen straks vil blive orienteret om både ved pressemeddelelse samt ved pressemødet.

Mød cheferne
Pressen vil i Tirstrup kunne tale med flyvevåbnets øverste chef, generalmajor Stig Østergaard Nielsen samt chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberstløjtnant Palle Mørkøre.

Tilmelding
Medier, der ønsker at møde op ved pressearrangementet fredag, skal melde til hos Flyvertaktisk Kommando, journalist Inge Borggaard: Tlf.: 4122 9919 senest torsdag d. 5. juli kl. 16:00.
Pressen skal møde ved den gamle hovedvagt til Flyvestationen (indkørsel ad hovedvej 15 mod Grenå) kl. 12:30.