[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


 Begrebet Airpower dækker over operationer, der gennemføres fra luften. Støtte til landstyrker, præcisionsbombning af strategiske mål eller overvågning med ubemandede droner er bare få eksempler på de mange muligheder som beherskelse af luftrummet giver.

Inspiration og ny viden
Operationer, som især er karakteriseret ved høj hastighed, manøvrefrihed, højde, rækkevidde og fleksibilitet. Airpower har igennem tiden udviklet sig kolossalt og er i dag en ekstrem vigtig del af næsten ethvert tænkeligt internationalt engagement.

Igennem flere år har de øvrige nordiske lande haft stor succes med lignende konferencer, hvor ansatte fra Flyvevåbnet i Danmark har hentet inspiration og ny viden med hjem. Nu starter Danmark sit eget årligt tilbagevendende seminar på baggrund af et initiativ fra Flyvevåbnets Officersskole. Formålet ved Airpower er at skabe et internationalt forum, hvor ny viden om Airpower diskuteres til gavn for Flyvevåbnet.

Læs mere på FTK's hjemmeside