[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den danske styrke i det sydlige Irak skæres ned fra en bataljon på 460 mand til 55 mand, der skal holde fire fennec-helikoptere i luften. Det danske bidrag til ISAF - NATO's styrke i Afghanistan - vokser fra 390 til 640 mand. Omrokeringen, der er vedtaget i folketinget, finder sted i august 2007.

Sikkerheden skuffende
Om situationen i Irak sagde forsvarsminister Søren Gade, at sikkerhedssituationen ikke er så god, som han havde forventet.
Til gengæld var forsvarsministeren tilfreds med uddannelsen af irakiske sikkerhedsstyrker. 10. irakiske division, der skal overtage ansvaret for Basra, er klar til at stå på egne ben. Det gælder også for 1. irakiske batalajon, som den danske bataljon har uddannet.
I en overgangsfase vil de multinationale styrker være klar som en reservestyrke, hvis de irakiske styrker kommer i knibe.

Svær opgave i det sydlige Afghanistan
Hverken forsvarsminister Søren Gade eller afdelingschef Bjørn Bisserup lagde skjul på, at missionen i det sydlige Afhanistan, hvor hovedparten af de danske soldater skal operere, er meget vanskelig.
- Det er en farlig mission, sagde Søren Gade.
- Missionen kræver tålmodighed og risikovillighed, understregede Bjørn Bissurup, der advarede om, at der kan komme tilbageslag.
Søren Gade var dog glad for at de andre lande, der har soldater i det sydlige Afghanistan, også øger deres bidrag. Desuden sætter de ligesom Danmark flere penge af til genopbygning. Tidshorisonten for et stabilt Afghanistan kan blive lang. Søren Gade mente, at der vil være udenlandske soldater i Afghanistan i ti år frem.