[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

Det nye fartøj er et lægtvandsfartøj, der kan sejle på meget lavt vand. Martin Stenvang besøgte værftet i Hvide Sande i forbindelse med et byggemøde og fik her for første gang lejlighed til at se lægtvandsfartøjets skrog i virkeligheden.
– Det var utrolig spændende. Jeg har haft mange forestillinger om, hvordan skibet så ud fra tegninger, men det giver alligevel ikke et rigtigt godt indblik i det, er Martin Stenvangs indtryk fra Hvide Sande. Han er chef for miljøfartøjet Marie Miljø, der har base i Korsør, og får lægtvandsfartøjet under sin kommando, når fartøjet i slutningen af februar bliver overdraget til søværnet. På byggemøderne kan han komme med justeringer til fartøjets indretning, så fartøjet kommer til at operere så effektivt som muligt.


Tegning af lægtvandsfartøjet

Skal dække hul
Det er erfaringer fra Grønsundkatastrofen i 2001, der har ført til projektet med lægtvandsfartøjet. På havdybder mellem 60 centimeter og to meter var vandet for lavt til, at Marie og Mette Miljø kunne indsættes, mens det var for dybt til, at man kunne sende mandskab fra beredskabsstyrelsen ud at bekæmpe olieforureningen.
– Det er på det lave vand, den virkeligt kommer til sin ret. Desuden sejler den hurtigt. Fartøjet kan sejle 20 knob (37,5 km/t, red.), siger Martin Stenvang. Til sammenligning er Marie og Mette Miljøs topfart blot 10 knob.
På grund af den lave dybgang kan lægtvandsfartøjet komme til kort i hårdt vejr. Hvor høje bølger det kan sejle i, skal testes, når fartøjet er bygget færdigt. Ved en fart på 20 knob er fartøjets rækkevidde omkring 460 kilometer. I modsætning til de større miljøskibe opsamler den olien i flydende tanke. Fartøjet får en besætning på tre personer, men kan i alt have otte mand om bord.

Store forventninger
Martin Stenvang glæder sig til at skulle se lægtvandsfartøjet til havs.
– Det ser jeg meget frem til. Jeg er rigtigt godt tilfreds med, at jeg er blevet så godt involveret i projektet fra begyndelsen og har fået lov til at give mit besyv med som bruger, fortæller Martin Stenvang.