[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hovedparten af det nye hold danske soldater er på plads i Helmandprovinsen. Det nyankomne mekaniserede infanterikompagni bliver kernen i den kommende danske bataljon i Afghanistan. En række andre danske enheder er også landet i Camp Bastion. Det drejer sig bl.a. om ingeniørsoldater, artilleriobservatører, ammunitionsryddere, militærpolitifolk, mandskab til artilleripejleradaren Arthur, stabsofficerer til de foresatte stabe, hele den logistiske støttestruktur og endelig CIMIC-folkene, der skal sætte yderligere gang i genopbygningsprojekterne i provinsen.

Det danske kontingent er dog først på fuld styrke, når en spejdereskadron kommer til Camp Bastion i oktober måned. Til den tid vil bataljonen og det nationale støtteelement samlet udgøre knap 550 mand, og vil i sin sammensætning i store træk ligne den tidligere danske bataljon i Irak.

Egne opgaver
I oktober, når den danske bataljon, er samlet, kan den begynde at løse opgaver på egen hånd. Indtil nu har spejdereskadronen med sine støtteenheder, samlet set også kaldet ”Ørkenholdet”, været en del af en engelsk bataljon i Helmandprovinsen. I de næste uger skal de danske enheder, herunder det mekaniserede infanterikompagni, klargøre sine køretøjer og trænes af erfarne engelske instruktører, der selv har prøvet at operere i Helmandprovinsen.

I løbet af september kan det mekaniserede infanteri kompagni sandsynligvis melde sig operativ. En del af bataljonens køretøjspark, herunder et antal pansrede mandskabsvogne, kommunikationsmateriel og hjulkøretøjer kommer fra Irak, som de danske soldater forlod i august.