[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danmark havde specialoperationsstyrker i irak i perioden medio maj – primo juli 2003. De var udsendt til Sydirak med henblik på at forberede den danske bataljons indsættelse i området, hvilket er helt normalt før danske styrker udsendes.

Specialoperationsstyrkernes opgave var via rekognosceringspatruljer i det område, hvor den danske bataljon skulle indsættes, at tilvejebringe et opdateret efterretningsbillede af forholdene for indsættelse af bataljonen.

Den daværende chef for Jægerkorpset var i Doha og Amman henholdsvis 28. februar – 2. marts og 7. – 11. marts for at gennemføre indledende og tekniske drøftelser. Han var ikke i Irak, og havde intet med hollandske specialstyrker at gøre. Han deltog desuden i en rekognoscering i Irak 22. – 25. april 2003 sammen med bl.a. chefen for den danske bataljon som forberedelse af indsættelsen af den danske bataljon.

Endvidere har enkeltpersoner fra specialoperationsstyrkerne deltaget i rekognoscering mv. i Irak efter 21. marts 2003, herunder fx i forbindelse med valgene i efteråret 2005, samt forud for den aktuelle udsendelse af specialoperationsstyrker til støtte for den danske bataljon i Basra-området.

Endelig har personel fra de danske specialoperationsstyrker periodevis siden ultimo 2003 været udsendt til at beskytte udsendt personale fra Udenrigsministeriet i Bagdad og Basra.

- Derfor afviser vi fuldstændigt påstanden. Den er absurd, udokumenteret og usand, siger kommunikationschef oberstløjtnant Lennie Fredskov Hansen.