[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I begyndelsen af året kom et renoveringsprojekt i Nyboder i mediernes søgelys, da det kom frem, at en ledende medarbejder i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste havde hyret et malerfirma ejet af vedkommendes nabo til at udføre arbejdet. Firmaet – Brynier Byg og Bo – var på det tidspunkt helt nyt i branchen. Sagen har nu fået et efterspil.

Klageskrift på vej
Det arbejde, malerfirmaet Brynier Byg og Bo har udført i Nyboder, er ikke sine 2,5 millioner kroner værd. Det mener Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) og kræver nu erstatning. Kammeradvokaten, der varetager sagen for FBE, er i gang med at udarbejde klageskriftet. Hvor mange penge, det drejer sig om, ønsker man hos FBE ikke at oplyse af hensyn til sagens gang. Sagen skal afgøres ved Voldgiftnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Fik ikke, hvad man bad om
Sagens efterspil tog sig begyndelse, da en gennemgang af det udførte arbejde afslørede mange mangler. I sin sag mod Brynier Byg og Bo støtter FBE sig til en syns- og skønsrapport, der konkluderer, at man hos FBE ikke har fået, hvad man bad om. Det er baggrunden for, at FBE nu vil føre en erstatningssag mod malerfirmaet og rådgiverne i renoveringssagen.