[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarsminister Søren Gade imødekommer nu et ønske fra den britiske forsvarsminister om at gennemføre en overdragelse af seks nye danske EH-101 helikoptere fra Forsvaret til Storbritannien mod, at Danmark hurtigst muligt modtager seks tilsvarende helikoptere.

Danmark er i gang med at anskaffe 14 EH-101 helikoptere. Heraf er otte helikoptere leveret til erstatning for de ca. 40 år gamle S-61 redningshelikoptere. De resterende seks er transporthelikoptere, og det er dem som briterne nu får overdraget. Derfor får overdragelsen til briterne ikke konsekvenser for det danske redningsberedskab.

Da de danske styrker opererer tæt sammen med de britiske styrker i bl.a. Afghanistan, vil både danske og britiske styrker kunne opnå operative fordele ved en forøgelse af antallet af helikoptere i indsatsområderne.

For at sikre, at opbygningen af den danske troppetransportkapacitet ikke forsinkes unødigt, er det hensigten at indlede et operativt og uddannelsesmæssigt samarbejde mellem Danmark og Storbritannien. Samarbejdet søges tilrettelagt således, at de danske besætninger er uddannet og rutineret, når de seks erstatningshelikoptere fra Storbritannien forventeligt modtages i 2010.