[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I forordet til årsrapporten for 2006 skriver forsvarschef Jesper Helsø blandt andet:

"2006 har været et historisk travlt år for forsvaret. Den omfattende omstilling, der fulgte aftalen om forsvarets ordning 2005 - 2009, er i fuld gang. Men selv om mange myndigheder er flyttet, nedlagt, sammenlagt eller oprettet, har produktionen været høj og effektiv.

Nogle af omstillingerne har været svære, men heldigvis har det været muligt at drage nytte af hinandens erfaringer. Der udestår fortsat en del, før alt er på plads og fungerer, men her på halvvejen er vi
godt kørende.

At forsvaret flytter sig i den udstukne retning, er fuldt ud personellets fortjeneste og resultatet af en meget flot indsats. Og personellets fortsatte indsats er en forudsætning for, at omstillingen kan føres helt ud i livet.

Men omstillingen har også en pris. Der er grænser for, hvad den
enkelte medarbejder kan løfte af byrder over længere perioder. Derfor er der behov for, at forsvaret hele tiden har opmærksomheden rettet mod det berørte personel. Det gælder såvel tiltrækning af nye medarbejdere - hvor forsvaret ikke er alene om at trække på den danske arbejdsstyrke – som fastholdelse af vore gode medarbejdere.

Samtidig har en betydelig del af forsvarets personel behov for særlig uddannelse og træning, der ikke kan opnås i det almindelige
uddannelsessystem. Denne kombination af medarbejdermangel og særlige krav til soldaten stiller forsvaret over for betydelige udfordringer. Derfor er fastholdelse og rekruttering blandt de højest prioriterede opgaver i 2007."

Se hele årsrapporten for 2006 (PDF)