[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarsministeriets øvelsesterræner og skydeområder er spredt over det meste af landet. Men lægger man de i alt 42 områder sammen, udgør de et areal på ikke mindre end 26.200 hektar. Det svarer i runde tal til omkring 52.000 fodboldbaner. Det største område er terrænet ved Oksbøl, der alene dækker 6.200 hektar. I den anden ende af skalaen er øvelsesterrænet ved Hjemmeværnsskolen i Slipshavn. Det fylder kun 54 hektar.

Beskyttet efter loven
Det vigtigste formål med øvelsesterrænerne er at give danske soldater optimale muligheder for at træne. Det kræver, at soldaterne kan skyde og bevæge sig, som de vil gøre i en skarp situation. Men selv om det slider hårdt på naturen, når flyvevåbnet kaster rigtige bomber, og når hærens kampvogne rykker frem gennem terrænet, passer Forsvaret godt på naturen.

Sammen med Skov- og Naturstyrelsen har forsvaret lavet drifts- og plejeplaner for alle øvelsesområderne, og ikke mindre end 43 procent af det samlede areal er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. En stor del er også udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.