[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets Boligforvaltning har ikke overholdt reglerne i tilbudsloven. Det er det klare budskab i kammeradvokatens konklusion. Arbejdet med renovering af en række ejendomme i Nyboder burde have været udbudt.

I stedet blev arbejdet opdelt i mindre entrepriser, der blev hentet underhåndstilbud fra to firmaer, og en stor del af arbejdet blev tildelt firmaet med det dyreste bud. Firmaet var etableret et par dage før af naboen til chefen for Forsvarets Boligforvaltning og havde i øvrigt ingen erfaringer med renovering.

- Det er selvfølgelig uacceptabelt, udtaler Jørgen Steen Knudsen, direktør for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

- Chefen for Forsvarets Boligforvaltning har erklæret sig inhabil sent og har godkendt processen uden at gribe ind overfor valget af det dyreste firma, som i øvrigt ikke havde faglige forudsætninger for arbejdet, fortsætter direktøren.

Forsvarets Boligforvaltning bliver reorganiseret
Chefen for Forsvarets Boligforvaltning har efter aftale øjeblikkeligt fratrådt sin stilling. En skønsmand er nu i gang med at vurdere eventuelle fejl og mangler ved renoveringen.

Boligforvaltningen administrerer de knap 1400 boliger, som Forsvaret ejer, de fleste beliggende i København. Den 1. januar 2007 overtog Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ansvaret for driften af boligforvaltningen, men allerede i oktober 2006 iværksatte Jørgen Steen Knudsen en undersøgelse af boligforvaltningens drift.

- Resultatet af undersøgelsen forelå i december, og vi var ved at drage konsekvenserne heraf, da vi blev opmærksomme på denne sag. Jeg bad kammeradvokaten om at undersøge sagen nærmere, og det er resultatet af kammeradvokatens undersøgelse, som er kommet nu. På baggrund af de to undersøgelser har jeg sat en reorganisering af Forsvarets Boligforvaltning i gang, siger Jørgen Steen Knudsen.

Læs kammeradvokatens notat