[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ved en cermoni på forsvarschefens kontor kl. 10 blev Forsvarets Idrætspris overrakt til seniorsergent Erik Lindholm Madsen, som gør tjeneste som leder ved Holmens idrætsanlæg. Idrætsprisen udmøntede sig håndgribeligt i et smukt fad.

I begrundelse for tildelingen havde Søværnets Operative Kommando blandt andet skrevet, at Erik Madsen har været foregangsmand for udviklingen af idrætten i Søværnet gennem mange år.
Han har som leder af Holmens idrætsanlæg udnyttet de knappe resourcer maksimalt, og på den måde skabt mulighed for at inddrage personellet fra både Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarskommandoen i den daglige idræt på Holmen.
Erik madsen har gennem næsten hele sin karriere været aktiv inden
for marinefemkamp, og har i 2006 som landstræner været med til at udvikle de danske marinefemkæmpere. Det har betydet, at Danmark kan konkurrere på det allerhøjeste internationale niveau. Erik Madsen har også i 2006 lagt et stort arbejde i at få gennemført forsvarets mesterskab i Marinefemkamp.