[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En soldat bliver dræbt under en øvelse i Oksbøl. En anden soldat bliver dræbt af en vejsidebombe i Irak. Det er sager, som Auditørkorpset tager sig af.
- For øjeblikket er vores hovedsag drabet på de to soldater i Afghanistan for fjorten dage siden. Vi har lige haft tre folk – en auditør og to auditørfuldmægtige – derude, siger Bjarne Bak, der er auditør.
Baggrunden for at Auditørkorpset har efterforsket denne sag er mistanken om, at de to soldater kan være blevet beskudt af en anden ISAF-enhed.

Straffesager
Auditørkorpset består af en generalauditør, en vicegeneralauditør, tre auditører og ti auditørfuldmægtige. Deres job er at efterforske sager, hvor militært personel har overtrådt straffelovene.
- Vi beskæftiger os med straffesager. Det kan være overtrædelse af militær straffelov, men også andre love som f.eks. færdselsloven og våbenloven, siger Bjarne Bak.
Auditørerne leder efterforskningen, mens de auditørfuldmægtige gennemfører undersøgelserne ude i marken.

Uafhængige af Forsvaret
Alle i Auditørkorpset har en baggrund i politiet. Udover dette er auditørerne også jurister, mens de auditørfuldmægtige har en baggrund i kriminalpolitiet. Typisk har de et grundigt kendskab til Forsvaret gennem tjenesten i auditørkorpset.
- Vi har et stort personkendskab indenfor Forsvaret og kender dets institutioner, så vi ved, hvem vi skal kontakte. Så hvis der sker noget med for eksempel et våben, så ved vi, at vi skal have fat i Hærens Kampskole, siger Bjarne Bak.
Han ser ikke noget problem i, at Auditørkorpset har tætte forbindelser til Forsvaret.
- Vi er ikke indlejret i systemet. Vi er kun underlagt forsvarsministeren, under Bjarne Bak.
Kun generalauditøren eller forsvarsministeren kan beordre auditørerne til at ændre en afgørelse. Auditørkorpset uafhængighed bliver yderligere understreget af, at det bærer særlige gradstegn og står udenfor Forsvarets normale hierarki.

Auditørkorpset har hovedsæde i København med en afdeling Karup.