[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det operative er i centrum i Forsvarets nye mission, vision og strategier. Alle Forsvarets ansatte skal arbejde for kerneopgaverne og blive bedre til at tænke på hele Forsvaret, når der træffes beslutninger.

Forsvarschefen og Forsvarsstabschefen har det seneste år arbejdet på en mission, en vision og strategier for Forsvaret. Forsvarets mission, vision og strategier er nu udgivet som direktiv og skal fremover danne grundlaget for hele Forsvarets virke.

Forsvaret som et hele
Forsvarets grundlæggende opgave er, som missionen siger det, at fremme en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark. Det er, hvad alle i Forsvaret arbejder for, og det gøres ved at anvende militære midler – ved at kunne kæmpe og vinde. 
Hovedbudskabet i Forsvarets mission, vision og strategier er, at alle – både civile og militære – skal blive bedre til at arbejde for helheden og for Forsvarets operative kerneopgaver. Men Forsvaret kan kun blive rigtig god til de operative opgaver, hvis også støttestrukturerne fungerer optimalt. Derfor skal der udover det operative fokus også lægges vægt på de vilkår, Forsvarets ansatte har og på ledernes rolle i fremtidens forsvar.
Forsvarets vision er derfor delt op i tre områder, som handler om Forsvarets operative virke, Forsvarets virksomhed og Forsvarets medarbejdere.

Afsættet for hele Forsvaret
Men missionen og visionen følges også op af nogle overordnede strategier for fremtidens Forsvar. Strategierne sætter rammerne for, hvordan man skal nå visionen, og hvilke prioriterede veje Forsvarets ledelse har valgt.

Forsvarets mission, vision og strategier er således afsættet for alle Forsvarets myndigheder. Det vil derfor være op til Forsvarets niveau II-myndigheder at implementere og arbejde videre med deres egne planer og strategier for fremtiden med udgangspunkt i Forsvarets mission, vision og strategier.

Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig
og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.
(Forsvarets Mission)

Læs mere om Forsvarets vision, mission og strategier.