[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Chefer fra hele Forsvaret var mandag og tirsdag samlet i Odense til forsvarschefens chefkonference. Konferencen stod i fremtidens tegn, og Forsvarschef general Jesper Helsø´s budskab var klart:
Cheferne har nøglerollen i de forandringer, Forsvaret gennemgår i disse år. Deres lederskab bliver afgørende for, hvordan fremtidens Forsvar kommer til at se ud.

Et nyt direktiv til næste år
Derfor lancerer Forsvaret næste år et helt nyt direktiv for ledelse. Direktivet er udviklet på Forsvarsakademiet. Det skal flytte den enkelte chefs og leders fokus i det, Forsvaret kalder "hans chefvirke". Det vil sige den måde, han er chef på.

Forskning på Forsvarsakademiet har vist, at de militære chefer traditionelt har haft en ledelsesstil baseret på at skabe stabilitet, gode relationer til medarbejderne og sikre en rationel drift af deres enhed eller afdeling.
De traditionelle dyder skal nu suppleres med en mere fleksibel, handlekraftig og måske lidt modigere lederstil.

Feedback til ledelsen
Det nye ledelsesdirektiv, der blandt andet skal styrke Forsvarets internationale engagement, blev diskuteret flittigt på Forsvarschefens chefkonference.
Derudover fik Forsvarets øverste ledelse masser af feedback med hjem, inden de sidste skridt med at finpudse det nye ledelsesdirektiv skal tages.