[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets øverste militære chef, general Jesper Helsø, har fulgt flyvevåbnets F-16 fly og mandskabets bestræbelser på at stå sig godt ved den NATO-evaluering styrken netop har været igennem. NATOs udsendte gav de danske kampfly og det store mandskab , der holder dem på vingerne, gode karakterer. En tilfreds chef udtaler:
”Det er meget tilfredsstillende for hele Forsvaret, at flyvevåbnet er kommet så godt igennem sin ”eksamen”. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke stor ros og anerkendelse til flyvevåbnets personel, som har ydet en fantastisk flot indsats for at få alt til at virke optimalt.”