[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det største danske bidrag til missionen i Irak er nu flyvevåbnets helikopterdetachement på 55 mand og fire helikoptere. De er underlagt britisk kommando og opererer i den sydlige del af Irak. Men de 55 soldater fra flyvevåbnet udgør kun godt halvdelen af Forsvarets samlede bidrag til de missioner, der findes i lIrak. Det samlede danske bidrag er i øjeblikket på 105 soldater. Fire af soldaterne er dog permanent placeret i Kuwait, hvor de arbejder med forsyninger, transport og tilsvarende opgaver. To soldater løser den samme type opgave i Irak.

Af de øvrige danske soldater beskæftiger de 19 sig med uddannelse og træning af den Irakiske hær. 13 af soldaterne er tilknyttet NATOs træningsmission, der gennemfører uddannelse af irakiske officerer og assisterer sikkerhedsstyrkerne, mens 6 soldater er tilknyttet CMATT (Coalition Military Assistance Training Team), der er ansvarlig for at strukturerer, udvikle, træne og udruste den irakiske hær. 22 danske soldater beskytter Udenrigsministeriets ansatte i Bagdad og tre danske soldater er tilknyttet FNs mission i landet, UNAMI.

Det danske helikopterbidrag trækkes hjem i slutningen af året, mens der ikke er sat en slutdato for de øvrige danske bidrag. 

Du kan læse mere om NATOs træningssamarbejde her og se mere om flyvevåbnets bidrag her