[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I den danske bataljons ansvarsområde forløb valgdagen fredeligt og bataljonen vurderer, at situationen ikke vil ændre sig frem til 2. februar, hvor FN særlige udsending ventes at præsentere sit forslag om provinsens fremtid. Den kosovo-albanske befolkning valgte dog at boykotte valget, da de ser det som irrelevant i forhold til deres ønske om selvstændighed.

Lav profil
De danske styrker havde valgt operativt at føre lav profil, hvilket kom til udtryk ved at udelukkende Liaison & Monitoring Teams opholdt sig fysisk ved de forskellige valgsteder med henblik på at iagttage, hvorledes valgafviklingen forløb.


Bataljonen havde desuden øget patruljeringen i områderne uden for valgstederne og herunder lagt tyngde hos særligt udvalgte valgsteder langs Inter Ethnic Border Line, hvor sandsynligheden for hændelser vurderedes at være højest. Øvrige enheder i lejren var sat på forhøjet beredskab.